POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE
HP - Hrvatska pošta d.d.
Obala Ive Kuljevana 3, 20222 Lopud
pošt. ured 20222 Lopud
tel/fax: +385 20 759 020

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA
Poduzmite sve da ne nastane požar, a ukoliko ga primjetite nazovite 93

ZDRAVSTVO
Opća Bolnica Dubrovnik
Dr. Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik
+385 20 431 777
+385 20 426 149

Hitna pomoć
+385 20 431 649

Lopud Adresa lopud

;